ต้นกำเนิด 'กรีนโนวา'
จุดกำเนิดมาจากกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรที่ ทำงานร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างและตกแต่งภายใน จากนั้นเรา เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจอสังหา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2548 เราได้ก่อตั้งบริษัท กรีนโฮม พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด โดยเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองทั้งบ้าน เดี่ยว ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์
สู่ธุรกิจอสังหาฯ เต็มรูปแบบ
จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่าสิบปี เราได้เริ่ม
มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด และได้เปลี่ยนชื่อ
บริษัทมาเป็น บริษัท กรีนโนวา พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด